Sommarbio på Frihamnstorget - Infrastruktur del 1
27 juli 2023

De två första visningarna går under temat infrastruktur. Infra är ett prefix och betecknar något som befinner sig under eller nedanför. En struktur beskriver de inbördes relationer som existerar mellan delar av en helhet. En infrastruktur är alltså någonting som finns där under, som inte alltid märks, men som påverkar vår rörelse i en byggnad, en stad, en kultur - och hur vi rör oss i förhållande till varandra.

Inferno kommer från samma ordstam som infra och det är kanske när helvetet släpps lös - när zombierna kommer, broar brakar samman och kommunikationen kollapsar - som infrastrukturen är som mest synlig. Om man betraktar infernot, kaoset, som infrastrukturens motsats så kanske man kan säga att infrastrukturera är detsamma som att ordna. Ett ordnande görs alltid utifrån någon eller något och infrastrukturen blir därför en hegemoni som inordnar våra rörelser, tankar och ord under sig. Filmerna som visas berör vår gemensamma struktur, skildrar hur vi rör oss med och mot ett system och undersöker om, och i så fall hur, man kan hitta frihet inom en form.

Genom att utgå från en plats i staden undersöker kvällens filmer hur arkitektur och infrastruktur påverkar kroppars rörelse i rum och deras samspel med varandra. Utifrån det sinnliga utforskas platsers möjligheter, begränsningar och resonans i våra kroppars lokaler.


Medverkande konstnärer:

Clara J:son Borg med IMAGO
Aron Fogelström med Rotvälska
Sophie Bates med Seasonal dates
Kristoffer Svenberg med Sheratongaraget


Your Image